Hur Enhet fungerar

 • En gång per år har Enhet ett ordinarie årsmöte, där alla medlemmar är välkomna att besluta om Enhets inriktning, visioner och politik, samt välja styrelse, språkrör m.m.
 • Medlem blir du genom att betala en medlemsavgift (valfri storlek) via swish, postgiro eller partiets hemsida.
 • Enhet har en styrelse som leder partiet mellan årsmötena och tillsammans med medlemmarna för styrelsen Enhet vidare.
 • Allt arbete inom partiet sker än så länge ideellt.
 • Enhet administreras av ett antal medlemmar på olika orter i Sverige – se kansliet.
 • Vi håller på och bygger upp ett nät över hela Sverige med kontaktpersoner i varje län och helst också i varje stad. Vill du bli en representant för Enhet? Maila info@enhet.se
 • Det finns också olika arbetsgrupper inom Enhets 4 utskott. Dessa medlemmar håller vanligtvis kontakt via mail och Skype/Discord möten.
 • Medlemsansvarige skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna via mail med information om vad som är på gång inom partiet.
 • Nyhetsbrev till medlemmarna skickas vid särskilda behov ut med snigelpost. Kontakta kansliet.
 • Som medlem har du tillgång via inloggning till Enhets intranät.
 • Inom Enhet uppmuntras bildandet av lokalgrupper runt om i landet. Målsättningen med grupperna är att skapa förutsättningar för att kunna uttrycka Enhets budskap och visioner. Vi behöver relationer med andra människor för att lära känna oss själva, samt stödja och vägleda varandra. Ytterligare en målsättning för de lokala grupperna är att utveckla Enhet till ett alternativ i kommunalvalet. Vill du vara med i en grupp eller skapa en grupp på din ort, kontakta kansliet.