Riksdagskandidater

1 - Anders Axner

Riksdagskandidat

Jag engagerar mig för Enhet därför att partiet har visionen om ett i grunden gott samhälle, och om Enhet kommer in i riksdagen kan förändringen till detta samhälle ta riktig fart. Jag odlar ekologiska grönsaker, äter vegetariskt, spelar badminton, gör yoga, sjunger i kör, mediterar, är pensionär, pappa och morfar, civilingenjör som jobbat inom IT med "Information" som specialitet. Som talesperson sprider jag kunskap om Enhet genom att resa runt till lokala grupper i landet.

2 - Åsa Runander

Riksdagskandidat

Inom Enhet har jag hittat de värdegrunder jag själv vill se bland mina medmänniskor och som jag förhoppningsvis själv utvecklat genom åren, med mina barn, familj och vänner som största läromästare. De viktigaste jag lärt mig är acceptans av det som är, vikten av att lyssna på mitt hjärta och att människor måste få leva som dem de är. Det är feminina egenskaper som ska balanseras med de rådande maskulina egenskaperna till en enhet. Personlig balans skapar frid.

3 - Peter Ericsson

Riksdagskandidat

Egen företagare inom IT. Allt från "application performance management" till "webutveckling". Jag brinner för utbildning och den "kaordiska organisationen". Där full transparens och samtycke till beslut är viktiga komponenter för framtida organisationer.

4 - Sara Hamidi Widén

Riksdagskandidat

Jag är leg. fysioterapeut och har arbetat med integrativ medicin i flera år. Mitt politiska engagemang inspireras av naturen. Naturens mångfald och sätt att skapa struktur och balans. Beslutsfattandet i samhället är i skriande behov av systemiskt förhållningssätt. Skulle fler av samhällslösningarna härma naturens sätt att lösa problem har samhället kommit en bra bit på vägen mot hållbarhet och välmående. Här vet jag att jag kan bidra med mycket.

5 - Path Hjalmarsson

Riksdagskandidat

För mig har utveckling och omtanke om mina medmänniskor varit den morot som givit energi och mening med livet. Det har resulterat i utbildningar som Undersköterska, fotvårdare, massör, rosenterapeut och homeopat. Användning för mina utbildningar får jag på salongen Helhet för harmoni. Jag önskar ett samhälle där praktisk , teoretisk och känslomässig kunskap mäts lika och används på rätt plats.

6 - Ulf Wåhlström

Riksdagskandidat

Mina intellektuella, analytiska och intuitiva egenskaper ledde mig fram till den självklara insikten att vi har ett systemfel i samhället. Jag skrev ner mina insikter och tog 1990 initiativet till Enhet. Jag vill arbeta aktivt med en attitydförändring inom politiken, t ex genom att tydliggöra att människans behov måste vara viktigare än kapitalets behov. Vi bör fokusera på människors verkliga, inre behov. I sin tur leder det till att människor känner större glädje och meningsfullhet i sina liv.

7 - Sara Nordin

Riksdagskandidat

Ett samhälle med Existenslinjen som grund, där alla människor har ett värde för att de existerar, inte för vad de presterar, vill jag leva i. Naturresursdelning och medborgarandel är mina hjärtefrågor. Livet består av så mycket mer än arbete. Jag jobbar på en myndighet. Jag tycker om poesi och dans och att vara i naturen.

8 - Ulla Skog

Riksdagskandidat

I Enhet fann jag visionerna som motsvarar min idé om vilket samhälle jag leva i. Jag vill vara delaktig i att skapa ett Sverige där människors lika värde, utifrån de mänskliga rättigheterna, tas på allvar och omsätts i praktiken. Existenslinjen är en realistisk och praktisk väg till ett mänskligare och mer rättvist samhälle. Under tidigt 80-tal utbildade jag mig till socionom. Jag har lång erfarenhet av arbete både inom landsting och kommun. De senaste 20 åren som sjukhuskurator.

9 - Lars-Olof Landin

Riksdagskandidat

Egen företagare med information och kommunikation som specialitet. Idag turistchef och ordförande i företagarföreningen på Dalarö. Mitt arbete sedan 10 år i den växande besöksnäringen och i vårt aktiva lokalsamhälle på Dalarö har fått mig att se urkraften med att ge alla våra lagstiftade lika möjligheter att utvecklas. Enhet lyfter fram medborgarandel, direktdemokrati och hälsa, vilket kommer att vara självklarheter inom bara några år.

10 - Annika Wesche

Riksdagskandidat

Min önskan är ett mänskligare samhälle där människor, djur och natur lever i samklang. Därför arbetar jag med Enhet. "Inre frid ger yttre fred" är en vision som berör mig. Fördjupad självkännedom gör möten vackra och innehållsrika och ger förutsättningar att skapa en bättre värld. Medborgarandel, hälsofrihet, barn och skola är viktiga frågor. Det sista året har jag arbetat med partiprogrammet, riksdagskandidaterna och att ordna möten. Jag lever själv med nära kontakt med barn och barnbarn.

11 - Lena Ohlson Galin

Riksdagskandidat

Jag är disputerad medicine doktor och hoppade av ”karriärståget” då jag inser att de syntetiska medicinerna som produceras idag gör oss sjukare. Jag har förstått att man behöver jobba med friskhetsförebyggande åtgärder och Integrativ medicin, där ett helhetstänk faktiskt bidrar till friska människor. Det är något jag förespråkar och tänker kämpa för. Annars är Enhets hela program något jag känner starkt för och då inte minst att vi måste ställa om till ett hållbart och giftfriare sätt att leva.

12 - Patrik håkansson

Riksdagskandidat

2006 hörde jag talas om Enhetr visioner och kände direkt att detta stämde överens med min världsbild. Jag jobbar med ungdomar och ser att många mår dåligt i vårt samhälle idag. En av de de viktigaste saker vi behöver fokusera på är skola/ omsorg. Det behövs mer mjuka värden i skolan, likaså i samhället i stort. Jag är övertygad om att Enhet kan bidra till det.

13 - Jimmy Lindsjö

Riksdagskandidat

För mig är naturen nr 1 - och vi är ju en del av den. Jag har flera spetskompetenser inom miljö och hälsa, men jag försöker att leva holistiskt och ta hänsyn till den övergripande väv av energi och materia som sammanbinder oss alla. Det finns många verktyg att förbättra världen med, och politik kan vara ett av dem.

14 - Annica Andersson

Riksdagskandidat

Jag driver en redovisningsbyrå och har arbetat med ekonomi i tjugofem år. Jag skriver tankeväckande böcker, noveller, romaner, essäer och jag bloggar som Fru Andersson. I bloggen skriver jag om viktiga saker som vi möter i livet. Jag bor i Hjo och har sommarställe på Öland. Jag har två vuxna barn och ett barnbarn

15 - Jonny Andrén

Riksdagskandidat

Hej! glad pensionär som njuter dagen med hobbysmide och nu den varma tiden tar jag en tur med min vespa i det vackra landskapet och ibland en tur till Danmark.Mina tre vuxna barn och 6 barnbarn besöker jag lite då å nu. Efter mer än 40 år av politiskt deltagande och fackligt arbete har jag nu landat tryggt i Enhet, jag hoppas nu att tillsammans med Er skapa bättre förutsättningar för ett fint samhälle. Tack Jonny A

16 - Christina Asplund

Riksdagskandidat

Har alltid tyckt att Sverige är fantastiskt ! Tyvärr har samhällsklimatet hårdnat de senaste åren. Stress, psykiskt ohälsa och utanförskap breder ut sig i alla åldrar. Det behövs något nytt i svensk politik. Ett parti som har en human människosyn, som ser till allas lika värde och arbetar för en hållbar utveckling både när det gäller ekonomi och miljö. Därför väljer jag att arbeta för Enhet.

17 - Ann-Marie Lindholm

Riksdagskandidat

Min vision är att samverka för ett göra människor friskare! Fokuserar på friskvård "Mat som medicin" är mitt motto! Är Produktkonsult för Morinda Sweden AB. Deras Noni produkter har verksamma ämnen, iridoider, som hjälper till att redusera skadliga A.G.E www.morinda.com/josami När Enhet inför Medborgarandel kommer den ekonomiska stressen att minska och då får vi också friskare medborgare när vi slipper oroa oss för vår försörjning. HÄLSA ÄR INTE ALLT - ALLT ÄR INGENTING UTAN HÄLSA

18 - John Bark

Riksdagskandidat

Det är soft att vara med ett parti som har visoner som kan skapa en bestående världsfred och enhet mellan alla Jordens folk. Jag ser att Enhet representerar en folkgrupp och en vibration som inte finns representerad i riksdagen än. En spirituell folkgrupp med en sann och förenande kraft. Jag vill beskriva Enhets politik som om den vore skapad av ett naturfolk. Besök gärna min hemsida. Där finns utförlig info om min politiska gärning, person och mina intressen! www.johnbark.se

19 - LEILA BIRGITTA PARKKO

Riksdagskandidat

Större delen av mitt arbetsliv har jag arbetet inom omsorgen och folkbildningen. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Enhets värderingar med fokus på människan, djuren och naturen gör att jag vill verka för Enhet. Alla områden inom politiken är intressanta men ska jag lyfta ut områden så är det ekonomi, demokrati och natur.

20 - Johan Hallberg

Riksdagskandidat

Jag har en bakgrund som konstnär och bildpedagog, är 42 år och bor i Grästorp. De politiska områden som jag fokuserar mest på är hälsa, samt naturrelaterade frågor. Jag engagerar mej i Enhet som ansvarig för våra sociala medier.

21 - Gunilla Wigertz

Riksdagskandidat

Relationer har alltid varit en röd tråd och ett stort intresse i mitt liv. Relationen till oss själva, till vår familj, släkt, vänner, kollegor, samhället, länder emellan, till naturen, djuren och den planet som hyser oss. Jag vill medverka till att sprida enhet och bidra till samverkan i riksdagen för det svenska folkets bästa och särskilt för dem som känner sig utanför i samhället. Jag arbetar som livs- och relationscoach & EFT/Tapping terapeut i Norrköping.

22 - Martin Richards

Riksdagskandidat

Stora förändringar har störst möjlighet att lyckas när man har en tydlig vision. Enhetens vision "Inre frid ger yttre fred" är en vision som berör mig djupt. Den gav mig insikten om att jag, ingen annan, kan skapa fred i mitt liv. Bland mina andra drivkrafter finns lusten att ständigt utveckla och utvecklas i ett livslångt lärande tillsammans med andra sökare. Tillsammans med Enhet kommar jag att verka för att skapa det samhälle som inte finns (ännu).

23 - Mary Olofsson

Riksdagskandidat

24 - Marcus Forstén

Riksdagskandidat

Jag är främst beteendevetare, jobbar på en myndighet och har breda intressen inom olika vetenskaper, samhällsfrågor och andlighet. Jag sätter stort värde på kunskap och personlig utveckling samt har en stark tro på människans inneboende potential. Enhets profil passar mina intressen, mina värderingar och det jag brinner för.

25 - Tomas Read

Riksdagskandidat

Konsult inom logistik, verksamhetsutveckling och biodling. När något inte fungerar som man vill så har man två val. Att acceptera eller påverka. Samhället utvecklar sig i fel riktning och blir hårdare. Därför är jag med i Enhet. Jag vill att den energi som vi förbrukar skall leda till något positivt. Vi har t.ex. ett bidragsystem som kräver mer energi än vad det ger. Medborgarlön medför att vi som individer kan bidra till ett bättre klimat på arbetet, privat och i samhället.

26 - Pernilla Oliw

Riksdagskandidat

För mig är det viktigt att vi ger tillbaka mer makt åt befolkningen genom mer dirktdemokrati och mer lokala beslut. Det är viktigt att vi börjar se de verkliga värdena av människors insatser i samhället och på riktigt värdesätter vård i alla former, framställning av giftfri mat och medmänskliga insatser. Jag brinner för rättvisa, för jämställdhet och allas lika värde. Jag önskar omvärdering av status där medmänsklighet värderas högre än prylar och antal kronor på kontot.

27 - jessica Jonsson

Riksdagskandidat

Vi behöver skapa ett samhälle och en värld där - människa, djur och natur är i fokus. Där medmänsklighet och samverkan växer och där de inre kärleksfulla värdena prioriteras. Jag arbetar idag som förskollärare med stort intresse för värdegrundsutveckling och hälsofrämjande arbete. Enhets visioner representerar den visdom som så starkt brinner i mitt hjärta och den väg som jag så innerligt tror på och vill verka för. Här kan du läsa mer om mig. www.himla-tur.com

29 - Arne Deilert

Riksdagskandidat

30 - Mix Martineau

Riksdagskandidat

31 - Helena Lindeberg

Riksdagskandidat

32 - Leif Toshan

Riksdagskandidat