Basinkomst

Arbetslinjen är förlegad.  Jobben automatiseras och tas över av robotar i allt större utsträckning.  Välståndet kommer koncentreras alltmer till de allra rikaste. Hur kan vi skapa ett gott samhälle med en rättvisare fördelning av resurserna?

Införandet av en grundläggande inkomstkälla för alla i form av basinkomst är en av Enhets viktigaste reformer. Arbetslinjen måste ersättas, för liv är mer än arbete!

Basinkomsten ska vara:

 • Hög nog för att kunna leva på
 • Samma belopp för alla
 • Betalas ut individuellt
 • Fri från motprestation

Fördelarna med basinkomst är:

 • Ett enkelt och begripligt system som är tryggt och hållbart
 • Ett system där alla får ta del av våra gemensamma resurser
 • Frihet för alla människor att välja sin väg i livet
 • Minskad belastning på naturen och miljön

Det praktiska införandet av basinkomst väcker många frågor. Det finns många olika svar, och ju fler vi är som tänker och engagerar oss desto bättre. Exempel på frågor:

 • Hur stor behöver basinkomsten vara för att räcka till mat och husrum?
 • Från vilken ålder ska basinkomst erhållas?
 • Ska basinkomsten beskattas?
 • På vilket sätt ska basinkomsten finansieras?

 

 

Ladda ner (PDF)