Styrelsen

Vitek Ronovsky

Roll: Styrelseordförande
vitek.ronovsky@enhet.se

Jag ser ett helt nytt paradigm sprida sig långsamt men oundvikligt i världen. Min mission är att bidra till dess fullständiga förverkligande genom Enhet. För våra medel är redan närvarande i målet...

Ulla Skog

Roll: Ledamot
ulla.skog@enhet.se

I Enhet fann jag visionerna som motsvarar min idé om vilket samhälle jag leva i. Jag vill vara delaktig i att skapa ett Sverige där människors lika värde, utifrån de mänskliga rättigheterna, tas på allvar och omsätts i praktiken. Existenslinjen är en realistisk och praktisk väg till ett mänskligare och mer rättvist samhälle.

Under tidigt 80-tal utbildade jag mig till socionom. Jag har lång erfarenhet av arbete både inom landsting och kommun. De senaste 20 åren som sjukhuskurator.

Pernilla Oliw

Roll: Ledamot
pernilla.oliw@enhet.se

Det blir mer och mer tydligt för mig att inre frid är nyckeln. Jag vill lyfta lufta och reflektera. Som en vis kvinna sa: It´s not about the kitchen.

Vide Geiger

Roll: Ledamot
vide.geiger@enhet.se

Min uppväxt i kollektiv gav mig tillit till att våra olikheter är vår styrka, att vi är fundamentalt sammanvävda med naturen och att behovet av förstående dialog är vägen till ett välmående, demokratiskt samhälle. Genom Enhet ser jag ett förkroppsligande av dessa insikter och jag känner att jag funnit mitt politiska hem och en plattform jag kan känna stolthet att sprida.

Konrad Swenninger

Roll: Ledamot
konrad.swenninger@enhet.se

Beskrivning kommer inom kort...

John Runeström

Roll: Suppleant
john.runestrom@enhet.se

Kommer inom kort ...

Lena Ekberg

Roll: Suppleant
lena.ekberg@enhet.se

Jag är 56 år och mamma till 4 barn. Bor i Höör mitt i Skåne. Anledningen till att jag engagerat mig i Enhet är att jag arbetar inom vård och omsorg. Jag är Behandlare på Nämndemansgården och jobbar vid sidan om som laserterapeut och laser akupunktör. Det samhälle vi skapat är INTE människovänligt. Nu har jag inga små barn längre, då får jag jobba för att skapa den förändring jag vill se i ett mänskligare samhälle. Så enkelt är det.