Styrelsen

Vitek Ronovsky

Roll: Styrelseordförande
vitek.ronovsky@enhet.se

Jag ser ett helt nytt paradigm sprida sig långsamt men oundvikligt i världen. Min mission är att bidra till dess fullständiga förverkligande genom Enhet. För våra medel är redan närvarande i målet...

Ulla Skog

Roll: Vice ordförande
ulla.skog@enhet.se

I Enhet fann jag visionerna som motsvarar min idé om vilket samhälle jag leva i. Jag vill vara delaktig i att skapa ett Sverige där människors lika värde, utifrån de mänskliga rättigheterna, tas på allvar och omsätts i praktiken. Existenslinjen är en realistisk och praktisk väg till ett mänskligare och mer rättvist samhälle.

Under tidigt 80-tal utbildade jag mig till socionom. Jag har lång erfarenhet av arbete både inom landsting och kommun. De senaste 20 åren som sjukhuskurator.

Pernilla Oliw

Roll: Kassör
pernilla.oliw@enhet.se

Det blir mer och mer tydligt för mig att inre frid är nyckeln. Jag vill lyfta lufta och reflektera. Som en vis kvinna sa: It´s not about the kitchen.

Peter Ericsson

Roll: Sekreterare
peter.ericsson@enhet.se

Egen företagare inom IT. Allt från prestandatester till Webutveckling. Jag brinner för utbildning och den "kaordiska organisationen". Där full transparens och samtycke till beslut är viktiga komponenter för framtida organisationer.

Mikael Faxén

Roll: Ledamot
mikael.faxen@enhet.se

Jag sporras av visionen på ett kärleksdrivet samhälle. Ett samhälle där vi samarbetar istället för konkurrerar, förstår istället för fördömer, delar istället för undanhåller, frigör istället för kontrollerar, inkluderar istället för exkluderar och vårdar istället för exploaterar. För mig står Enhet för kärlek, kärleken till oss själva, till varandra, till naturen och till planeten.

Konrad Swenninger

Roll: Suppleant
konrad.swenninger@enhet.se

Profil kommer snart