Valmanifest 2018

Existenslinjen – liv är mer än arbete!

För dig som vill se ett nytt samhälle, ett samhälle byggt på empati och helhetstänkande, finns ett alternativ.
Enhet kallar vägen till detta samhälle för Existenslinjen.
I Existenslinjens samhälle har alla människor samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar.

Alltför många människor mår inte bra i dag. Psykisk och fysisk ohälsa ökar.

Därför lyfter Enhet fram i sitt valmanifest begreppet

Vi vill främja alla människors hälsa genom:

Medborgarandel

Förändring börjar inifrån. Med en ovillkorad medborgarandel som ersätter nuvarande bidragssystem kommer många människors stressnivå att minska.
    Om varje människa upplever inre frid skapar vi yttre fred. Med medborgarandel frigörs även kraft och kreativitet utifrån var och ens förutsättningar vilket gynnar alla områden i landet.
    Sammantaget leder detta till ökad trygghet, hälsa och hållbarhet.

Hälsofrihet

Vuxna människor i Sverige kan själva ta ansvar för egen hälsa. Var och en har rätt att välja mellan skolmedicin, alternativ medicin och terapeutiska behandlingsformer.
    Friskvård och förebyggande åtgärder för alla medborgare ska vara Sveriges högsta prioritet.
    Vaccinering ska förbli frivillig och narkotikapolitiken ändras i grunden genom t.ex. avkriminalisering för eget bruk.

Stärkt lokalsamhälle

Småskalighet, lokal självförsörjning, ekologisk odling, gemenskap och direkt demokrati är förutsättningar för hållbart liv.
    Vi har en vision av Sverige där alltfler beslut åter fattas lokalt och där mat från lokala jordbruk åter är grunden för människors hälsa.
    Det kallar vi för hållbarhet!

Ett samhälle byggt på empati och helhetstänkande. Låt oss tillsammans förverkliga det.

Gör ett medvetet val - Rösta på Enhet!