EU-kandidat

Johan Hallberg

Jag heter Johan Hallberg och kandiderar till EU-valet för Enhet. Jag är 43 år, bor i Grästorp i Västergötland och studerar för närvarande Globala Utvecklingsstudier på Göteborgs Universitet. Jag har också planer på att starta en verksamhet med industrihampafiber.

I EU vill jag driva frågan om basinkomst för alla medlemsländerna så att de allra fattigaste får sina grundbehov täckta. På detta vis slipper de migrera för att tigga och har istället möjlighet att bygga upp verksamhet i sina hemländer. Denna basinkomst på låg nivå kan sedan ligga till grund för medlemsländerna att införa en nationell basinkomst på den nivå de önskar.

Miljö är en annan fråga som jag brinner för. Jag vill verka för att vi ska ha ett jord- och skogsbruk som ger oss bra produkter samtidigt som vi värnar om biologisk mångfald och hållbarhetstänk i alla led. Vi bör ställa om till ett mer naturnära skogsbruk och ta fram bättre metoder att bruka jorden, plöjningsfritt jordbruk kan vara ett alternativ.

Enhet har framtidens politik och står för ett välbehövligt nytänkande på många områden. Vill du se detta omsättas i verkligheten så rösta på Enhet i EUvalet.

Rösta på Enhet i EU-valet