EU-kandidat

Jan Leopold Franzén

Jag heter Jan Leopold Franzén och kandiderar till EU-valet för Enhet. Jag är 64 år och bor på Gotland. Jag jobbar som konsult inom hälsa sedan 25 år. Innan dess brann jag för att förbättra arbetsmiljön för mina medarbetare och universitetsstudenter.

I EU önskar jag lyfta fram den dolda kreativitet som finns hos varje person genom att skapa kreativa plattformar. Nu är det dags att släppa fram människors idéer och uppfinningar för att vi ska kunna bli miljövänligare och spara jordens resurser.

Både inre miljö och yttre miljö borde lyftas högst upp på den politiska agendan, som riktar sina resurser på nuet och mot framtiden, där ex vanliga människor kommunicerar med forskare. För att den inre miljön ska fungera krävs hållbara samhällsfunktioner i form en människovänlig vård och en skola där vi genom ny och effektiv pedagogik tar hänsyn till folkets olikheter. Mina grundläggande drivkrafter är att bidra till att människor blir friskare och gladare - inifrån och ut. Motverka rädslor via mera kunskap.

Enhet är en andlighetsparti som tar hänsyn till människor, djur, natur och samklang mellan alla dessa faktorer på en global nivå.

Rösta på Enhet i EU-valet