EU Valmanifest 2019

Existenslinjen – framtidens samhällssyn

Enhet står för empati och helhetstänkande. Vi ser att alla människor har samma värde genom sin existens och inte på grund av vad de presterar. Detta synsätt sammanfattar vi med begreppet Existenslinjen, i motsats till den nu rådande Arbetslinjen. Vi vill höja upp Existenslinjens idéer till EU-nivå, genom en basinkomst för medborgare i alla EU-länder.

Vi ser medlemskap i EU som en tillgång när det kommer till frågor som bör lösas på regional och global nivå. I övriga frågor vill vi verka för att Sverige ska ha större suverän beslutsrätt gentemot EU.

Basinkomst

Enhet vill införa Basinkomst för medborgare i alla EU-länder.

En ovillkorlig ekonomisk grundtrygghet är en nödvändig mänsklig rättighet, när automatisering via robotisering och artificiell intelligens ersätter en stor del av det jobb vi nu utför. Denna effektivisering bör komma alla till gagn i form av basinkomst och kortare arbetstid. En generell basinkomst på låg nivå för hela EU skulle ge människor möjlighet att stanna i sina hemländer och bygga upp sina liv där, och varje land som själva vill höja nivån på basinkomsten i sitt land kan välja att göra det.

Miljö och klimat

Enhet ser EU-medlemskapet som en möjlighet att påverka regionala och globala frågor som är för stora för ett enskilt land att hantera. Miljö och klimat är ett sådant område. Vi vill ändra dagens ohållbara ekonomiska regler och system, som tillåter de mäktigaste att exploatera och berika sig på markens, luftens, vattnens, djurens och andra människors bekostnad.

Vi vill att EU-bidrag endast ska gå till ekologisk odling.

Vi anser att jord- och skogsbruk som skadar mark och vatten, eller hotar ekologisk mångfald ska beläggas med höga miljöavgifter.

Vi anser att EU ska verka för hållbarhet genom att stödja småskalig verksamhet som gör att människor kan bosätta sig på landsbygden, och leva, odla och arbeta utan behov av långa transporter.

Vill du vara med och förverkliga detta

Rösta på Enhet i EU-valet